UPSAV

Samuel Zoch vo verejnom, politickom a cirkevnom živote Slovenska

Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty UK v Bratislave
a
Ústav politických vied SAV

Vás pozývajú na vedeckú konferenciu

SAMUEL ZOCH VO VEREJNOM, POLITICKOM A CIRKEVNOM ŽIVOTE SLOVENSKA


Bratislava, 24. apríla 2014
Kongresové centrum VEDA SAV, Štefánikova ul. 3

PROGRAM KONFERENCIE