UPSAV

Prehra socializmu v 20. storočí – predpoklady, príčiny, dôsledky

Ústav politických vied SAV, v. v. i.
Vás pozýva na vedecký seminár
 

Prehra socializmu v 20. storočí – predpoklady, príčiny, dôsledky


Seminár sa uskutoční dňa 5. decembra 2023 (utorok) v čase od 14:00 hod. online formou.

Program:

I. časť: 14:00 – 15.20
Sovietsky zväz a prehra socializmu (Peter Dinuš)
Pád socializmu v strednej a východnej Európe v kontexte civilizačnej analýzy (František Škvrnda)
Pád socializmu v strednej a východnej Európe v medzinárodných súvislostiach (Peter Juza)
Udržitelné a neudržitelné verze socialismu (Marek Hrubec)

Prestávka 15:20 – 15:30

II. časť 15:30 – 16:50
Základná príčina pádu socializmu v Československu (Vladimír Manda)
Na ceste k (ne)očakávanej zmene spoločenského vývoja – vybrané oblasti a súvislosti (Dominika Dinušová)
Útecha z politiky (Jozef Lysý)

Záver 16:50 – 17:00