UPSAV

„PADNI, KOMU PADNI“

Seminár pri príležitosti 10. výročia úmrtia a 90. výročia narodenia Dr. Jozefa Jablonického, zakladateľa a prvého riaditeľa Ústavu politických vied SAV, v.v.i.

Dátum: 15. decembra 2022

Miesto: konania: Seminár sa bude konať v zasadacej miestnosti Spoločenskovedných ústavov SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava

PROGRAM SEMINÁRA