UPSAV

Ferdinand Juriga a ľudový smer slovenskej politiky

ÚSTAV POLITICKÝCH VIED SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
HISTORICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA V MARTINE

VÁS POZÝVAJÚ
NA VEDECKÚ KONFERENCIU S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤU


FERDINAND JURIGA A ĽUDOVÝ SMER SLOVENSKEJ POLITIKY

Miesto: Slovenská národná knižnica, Martin
Konferenčná sála Slovenskej národnej knižnice

Dátum: 25. – 26. júna 2009

Program konferencie