UPSAV

Výskumný seminár s Alexandrom Maxwellom (Victoria University of Wellington): Terminologies of Nationalism in the Nineteenth Century: An Empirical Approach

Organizátori: Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK a Ústav politických vied SAV, v.v.i. v spolupráci so Slovenským združením politické vedy pri SAV


21. marca 2024 o 13:30 - Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, Bratislava, miestnosť B 132 na prvom poschodí.


Research_seminar_Maxwell