UPSAV

Politické vedy 1/1998

smallpv0198Obsah 1/1998


ŠTÚDIE

Jozef Jablonický: Generálni tajomníci Demokratickej strany z parlamentu do väzenia   s. 6

Rastislav Tóth: Participatívny princíp vládnutia     s. 42

Iain McLean: Verjená voľba a politika   s. 61

Ján Azud: Právny poriadok SR a medzinárodné zmluvy     s. 78

DISKUSIA

"Genius Loci" - protismer globalizácie alebo vzájomná komplementarita?   s. 102

RECENZIE

Ondrej Červený: Súvislosti kríz stredoeurópskych komunistických režimov   s. 112

Zoltán Pástor: Dielo o neschopnosti (dorozumenia)   s. 117

Dalibor Vlček: Politická geografia ako súčasť medzinárodných vzťahov     s. 121

Jana Laiscová: Post scriptum k jednej koncepcii dejín sveta     s. 125