UPSAV

Politické vedy 2/1998

smallpv0298Obsah 2/1998


ŠTÚDIE

Norbert Kmeť: Snahy evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku o udržanie cirkevnej autonómie v r. 1948 - 1951   s. 5

Zoltán Pástor: Ekonomicko-spoločenské determinanty sociálno-politických názorov Aurela Stodolu   s. 32

Vitkor Krupa: Japonská predstava o vlastnej civilizácii     s. 45

František Briška: Antropologické a sociálne východiská politickej filozofie   s. 57

DISKUSIA

Jan Tesař: Úvod do anarchizmu   s. 78

RECENZIE

Mária Adamcová: Moderná verejná správa v politickom systéme   s. 89

Ján Šlosiar: Tolerancia a intolerancia v subjekt-objektovej prezentácii     s. 98

Norberť Kmeť: Konštituovanie vzťahov cirkví v období budovania totalitnej moci na Slovensku   s. 104

Dalibor Vlček: Historická metóda a ekonomický rozvoj     s. 111

INFORMÁCIE

Koloman Ivanička: Perspektíva európskeho priestorového rozvoja a Slovensko   s. 115