UPSAV

Politické vedy 2/1999

smallpv0299Obsah 2/1999


ŠTÚDIE

Marcela Gbúrová: K niektorým stranícko-politickým aspektom novelizácie volebného zákona v Slovenskej republike v roku 1998     s. 5

Michal Ivantyšyn: Pokus o explanačný rámec   s. 19

Radoslava Brhlíková: Väzňova dilema (Priamo do väzenia)     s. 36

Ondrej Červený: Algoritmus parlamentných volieb prvej ČSR     s. 45

Jaroslav Mazúrek: Sociálne a politické pomery slovenského baníctva     s. 65

Zdeněk Zbořil: Kórejský polostrov ako priestor pokusov o systémovú transformáciu   s. 119

DISKUSIA

Jevhenij Sachnovskij: K otázke metodológie výskumu     s. 159

RECENZIE

Norbert Kmeť - Juraj Marušiak: História Slovenska   s. 180

Ondrej Červený: Historik a jeho spis   s. 187

Ján Koper: Nový impulz k rozvoju teórie politiky na Slovensku     s. 193

Peter Lieskovský: Prekročiť vzájomné medze vied   s. 209