UPSAV

Politické vedy 2/2000

smallpv022000Obsah 2/2000


ŠTÚDIE

Ján Sopóci: Záujmové skupiny v politickom živote spoločnosti     s. 5

Júlia Ondrová: Ústavná sťažnosť a jej právna úprava     s. 45

E. G. Zadorožňuk: Revolúcie v roku 1989 a procesy vzniku novej regionálnej identity strednej Európy     s. 54

Ján Azud: Zásada neintervencie v medzinárodnom práve (K otázke humanitárnej intervencie)     s. 77

Oskar Novotný: Modely verejnej voľby ako problém a jeho riešenie   s. 99

DISKUSIA

Alžbeta Ivaničková: Nové cesty v regionálnom rozvoji a postavenie regionálnej politiky v Slovenskej republike     s. 121

RECENZIE

Norbert Kmeť: Kresťanská demokracia po Novembri 1989   s. 158

Zoltán Pástor: Vzostupy a pády   s. 133

Radim Rehák: Diplomacia pre budúce storočie     s. 148

INFORMÁCIE

Norbert Kmeť: Desať rokov po Novembri 1989     s. 158

Mário Nicolini - Radovan Geist: V Banskej Bystrici o strategických otázkach     s. 162

Nicol Kalnová: Diplomatická akadémia vo Viedni     s. 166