UPSAV

Politické vedy 3/1998

smallpv0398Obsah 3/1998


ŠTÚDIE

Vilen Nikolajevič Ivanov: Najväčšie reformy: minulosť a prítomnosť   s. 5

Peter Kulašik: Dve paradigmy v politickej teórii 20. storočia   s. 21

Oskar Krejčí: Transformácia a politická filozofia   s. 35

Anne Gourinchas: Francúzske myslenie a politika s. 63

Howard Williams: Individuálna a občianska cnosť v diele I. Kanta     s. 70

DISKUSIA

Jan Škaloud: Politická veda v medzinárodných súvislostiach   s. 82

RECENZIE

Mária Adamcová: Právo účasti občanov na správe vecí verejných   s. 88

Jana Lasicová: Zamyslenie na letom 1988 v Barme   s. 100

Radoslava Brhlíková: Súčasné stratégie a trendy bezpečnosti   s. 113

INFORMÁCIE

Ondrej Červený - Norbert Kmeť: Národné rady v slovenských dejinách   s. 119

Peter Terem: Medzinárodná konferencia: "Európska integrácia a transhraničná spolupráca"   s. 124

Ondrej Červený - Norbert Kmeť - Juraj Marušiak: Korene a determinanty "Pražskej jari"   s. 129