UPSAV

Politické vedy 3/1999

smallpv0399Obsah 3/1999


ŠTÚDIE

Peter Lieskovský: Normalizácie a kádre     s. 5

Rastislav Tóth: Prezidentské voľby v SR 1999   s. 35

Jan Rychlík: Slovenská otázka v Československu   s. 51

Norbert Kmeť: Činnosť komunistického režimu na ovládnutie rímsko-katolíckej cirkvi v Československu v roku 1951   s. 68

László Nyusztay: Maďarská diplomacia po roku 1990 v záujme integrácie do euroatlantických štruktúr   s. 90

Ján Azud: Niektoré otázky medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva   s. 105

Vladimír Seiler - Božena Seilerová: Synergetická tolerancia v kultivácii politiky   s. 123

RECENZIE

Michal Ivantyšyn: Analýza volebných výsledkov     s. 137

Zoltán Pástor: Zložitosť hľadania identity   s. 143

Dalibor Vlček: Kosovská kríza ako medzník súčasných medzinárodných vzťahov   s. 157

Norbert Kmeť: Normalizačná cirkevná politika   s. 165

INFORMÁCIE

Koloman Ivanička: Dialóg medzi európskym univerzalizmom, globalizmom a hodnotovými systémami národov Európy   s. 168