UPSAV

Politické vedy 4/1998

smallpv0498Obsah 4/1998


ŠTÚDIE

Jozef Jablonický: Akcia Monaco   s. 5

Michal Štefanský: Rok 1968 v Česko-Slovensku   s. 27

Vladimír Seiler - Božena Seilerová: Sociálna determinácia synergetickej tolerancie s. 39

Koloman Ivanička: Geopolitika a globalizácia v postmodernistickom svete     s. 59

Ľuboš Kubín: K niektorým aspektom parlamentných volieb 1998   s. 80

DISKUSIA

Daniela Ježovicová: Konzervatizmus v dejinách politického myslenia   s. 95

RECENZIE

Zoltán Pástor: Pokus o nezaujatý pohľad     s. 106

Peter Porubčan: Dva príspevky k politickej propedeutike     s.110

Martin Laššák: Kniha o živote Dr. Papánka   s. 120

INFORMÁCIE

Zuzana Poláčková: Spoločnosť národov a minoritný systém v Strednej Európe   s. 129

Juraj Marušiak: Európske dimenzie Pražskej jari   s. 134

Bronislava Bömchesová: Voľby v Bosne   s. 142

Ondrej Červený - Norbert Kmeť: Osudy československej demokracie   s. 148