UPSAV

Politické vedy 4/2000

smallpv042000 Obsah 4/2000


ŠTÚDIE

Ivan A. Petranský: Katolícka cirkev na Slovensku a parlamentné voľby v roku 1946   s. 5

Mária Adamcová: Decentralizáca moci - decentralizácia ducha     s. 43

Júlia Ondrová - Vieroslav Júda: Postavenie politického súdnictva v právnom systéme Slovenskej republiky   s. 54

Zoltán Pástor: Niektoré aspekty maďarských geopolitických ambícií     s. 60

Július Hauser: Dunajská komisia a jej diplomatické aktivity (obnovenie plavby na juhoslovanskom úseku Dunaja)   s. 75

Ľudovít Tito: Postavenie SNR v európskej politike     s. 60

Božena Seilerová - Vladimír Seiler: Pojem ľudskej dôstojnosti - axióma ľudských práv     s. 107

DISKUSIA

Zeidy Godová: Analýza rozvoja komplexného procesu negociácií v Latinskej Amerike (ALCA)     s. 120

RECENZIE

Marek Grejták - Branislav Kováčik: Úvod do politickej analýzy   s. 150

Jana Lasicová: Rómsky problém v Európe     s. 157